/ 4 نظر / 10 بازدید
م.حسینی

سهم تو از بهار اگر غم شود چه باک؟! چشمت اگر که چشمه ی شبنم شود چه باک؟! ای خاک! ریشه های تو با خون عجین شده ست سهم ات اگر که خون دمادم شود چه باک؟! از تو هزار سیل خروشان گذشته است حالا اگر که بارش نم نم شود چه باک؟! دست تبر رسید و درختی بریده شد از باغ ما درختی اگر کم شود چه باک؟! با مستی شراب نه، با تلخی اش خوشیم پیمانه ها تمام اگر سم شود چه باک؟! شهری که گوشه گوشه ی آن مجلس عزاست یکسر اگر که خیمه ی ماتم شود چه باک؟! تقویم عشق، دم به دم اش وقت روضه است هر روز اگر که وقف محرم شود چه باک؟!

شهروز

متشکرم همکار عزیز

شهروز

متشکرم همکار عزیز

سعید

از راهنمایی هاتون بسیار متشکرم